Записване за час

Уважаеми пациенти, на всяко 18-то число (или първи работен ден след него) можете да си запишете час за преглед за следващия календарен месец на телефони: 0879425940 или 029525940.
Уважаеми пациенти, за записване на час за преглед на място, за онлайн консултация или консултация по документи, моля, използвайте платформата Medrec:M. *
Medrec:M е платформа за дигитално здраве с мобилно приложение, която позволява на пациенти и лекари от всяка точка на света, да провеждат виртуални прегледи и да обменят ключова медицинска информация свързана със здравословното състояние на пациента.

Как да запазите час с мобилното приложение Medrec:M?

* Задължителни полета

Записване за час* Задължителни полета

Вход пациенти

* Задължителни полета За да получите данни за достъп се свържете с нас

Дейности

Ще се радваме да предоставим нашата квалификация в полза на Вашето здраве. Освен богатия клиничен опит и грижливото отношение към пациентите при нас ще можете да проведете почти всички необходими изследвания за диагностиката и лечението на алергичните болести.

2_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

ДИАГНОСТИКА

Кожните проби с алергени са класически метод за установяване към какво е алергичен пациентът и каква е силата на реакциите. За тази цел кабинетът разполага с набор от 20 поленови алергена, 10 битови, 5 епидермални, 3 инсектни и над 30 хранителни алергена. Наборите кожни проби се индивидуализират в съответствие с оплакванията и състоянието на пациентите. Важна част от дейността ни е провеждането на предоперативно тестуване с анестезиологични медикаменти и назначаване на предоперативна подготовка, за което разполагаме с необходимите тестови набори.

За да отговорим на все по-нарастващите нужди от предоперативна подготовка преди имплантационни операции, както и зачестяващите случаи на алергия към различни метали и пластмаси поддържаме набори от лепенкови тестове с тях.

В нашата практика тестовете се извършват от медицински сестри с високи професионални качества и практически опит. Изследването на специфични IgE-антитела в серум на пациента е алтернатива на кожните проби. То се прилага предимно в случаите, когато кожните проби не са приложими поради възрастта или заболяването на пациента. Кабинетът разполага с имунохемолуминисцентна методика на HitachiChemicalDiagnostics с възможност за изследване на 20 отделни алергена (10 хранителни и 10 инхалаторни) в проба от 2 мл кръвен серум.

Изследването на IgE-антитела към алергенни компоненти посредством рекомбинантни алергени се счита за най-съвременната методика за серологична диагностика на алергията. Разполагаме с набор от 112 теста на базата на платформа ImmunoCAP-ISAC. Изследването дава информация за различни класове алергенни молекули, което е много важно за: - оценка на кръстосаната реакция към алергени - тежестта на алергията и предразположеността към шокови реакции - оценка и прогноза за лечението с алергени - съставяне на хипоалергенни диети

Алергията, каквато не сте я виждали никога досега

Функционални изследвания: Освен тестовете за алергия, в кабинета се извършват изследвания, необходими за оценка на засягането на дихателните пътища при алергична хрема и астма: сперометрия, бронходилататорен тест с бета-миметици, цитологично изследване на носен и бронхиален секрет.

 

3_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

Лечение

В практиката се прилагат всички съвременни методи за извънболнично лечение на алергичните болести:

- Медикаментозно лечение,

- Имунотерапия с терапевтични алергени,

- Диетолечение

- Лечение на средата

За последното разчитаме на компетентнитe препоръки на интердисциплинарна консултантска група.

 

Помощни дейности:

Таблица за регистриране и проследяване на Върховия Експираторен дебит (можете да ползвате и елекронния вариант при абонамент към сайта)

Диетичен режим съобразен с резултата от алергичните тестове при пациента

Хранителен дневник при подозирана хранителна алергия или непомосимост.

Резултатите можете да получите освен лично в кабинета, така и по факс, e-mail или по пощата.

logo-cabinet-200-1_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГРИЖИ

Ще се радваме да предоставим нашата квалификация в полза на Вашето здраве. Освен богатия клиничен опит и грижливото отношение към пациентите при нас ще можете да проведете почти всички необходими изследвания за диагностиката и лечението на алергичните болести.

Кожните проби с алергени са класически метод за установяване към какво е алергичен пациента и каква е силата на реакциите. За тази цел кабинетът разполага с набор от 35 поленови алергена, 20 битови, 5 епидермални, 3 инсектни и над 30 хранителни алергена. Наборите кожни проби се индивидуализират в съответствие с оплакванията и състоянието на пациентите.

Важна част от дейността ни е провеждането на предоперативно тестуване с анестезиологични медикаменти и назначаване на предоперативна подготовка, за което разполагаме с необходимите тестови набори. В нашата практика те се извършват от медицински сестри с високи професионални качества и практически опит.

Изследването на специфични IgE-антитела в серум на пациента е алтернатива на кожните проби. То се прилага предимно в случаите, когато кожните проби не са приложими поради възрастта или заболяването на пациента. Кабинетът разполага с имунохемолуминисцентна методика на Hitachi Chemical Diagnostics с възможност за изследване на 20 отделни алергена (10 хранителни и 10 инхалаторни) в проба от 2 мл кръвен серум и 112 теста протеомично изследване за специфични IgE с Rmmuno CAP-ISAC.

Освен тестовете за алергия, в кабинета се извършват изследвания, необходими за оценка на засягането на дихателните пътища при алергична хрема и астма: сперометрия, бронходилататорен тест с бета-миметици, цитологично изследване на носен и бронхиален секрет.

В помощ на лечението при алергичните към домашнопархови микрокърлежи е и възможността за изследване на количеството им в домашния прах на пациента. Тестът Acarex? предоставя възможност за бърза и вярна оценка на мерките за контролиране на количеството на този алерген в жилището на пациента. За по-детайлна оценка на алергенността на битовата среда разчитаме на съдействието на опитен биолог.

Резултатите можете да получите освен лично в кабинета, така и по факс, e-mail или по пощата.

1_225x175_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

ЗАЩО АЛЕРГОЛОГ?

Основните места на изява на алергичните болести са дихателната система, кожата, храносмилателната и сърдечно-съдовата системи. Ето защо обикновено първите консултанти на пациента са специалисти по белодробни болести, УНГ, дерматология, гастроентерология.

Какво повече би могъл да помогне специалистът алерголог на такъв пациент?

Основната роля на алерголога е комплексния подход към пациента, имайки пред вид етиологията на всички алергични болести, т. е. търсенето и лекуването на причината, а не само на проявата. Този процес понякога е дълъг и труден, но дава шанс на пациента с алергично страдание за по-благоприятна прогноза както по отношение на болестта, така и относно появата на други алергични болести при същия пациент.

Ето защо най-добри резултати се постигат при съвместната работа както на специалистите, работещи в областта на алергологията и свързаните с болестта специалности, така и на самия пациент и неговото семейство - т. нар “отборен” подход, при който взаимното доверие и разностранната компетентност дава възможност за ефективно лечение на това комплексно заболяване.