Make an appointment

Уважаеми пациенти, на всяко 18-то число (или първи работен ден след него) можете да си запишете час за преглед за следващия календарен месец на телефони: 0879425940 или 029525940. С тази форма можете да си запишете час и за след по-дълъг период.

* Mandatory fields

Make an appointment* Mandatory fields

Patients login

* Mandatory fields To gain access data, please, contact us

Terms of use